Kit de Camp: Comerç de Sant Cugat

L’etnografia es un mètode de recerca central per conèixer i entendre el món des de un punt de vista de les seves relacions socials. És un mètode d’investigació qualitativa basat en la diversitat de les cultures. L’etnografia implica un aprenentatge pràctic i ajuda a conèixer la identitat d’una comunitat humana que es desenvolupa en un àmbit sociocultural concret.

“…la etnografía es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenó menos sociales desde la perspectiva de sus miembros…” Guber, Rosana. 2001

La etnografía adopta un paper molt imporant quan parlem del disseny centrat en les persones. Introduïr el dissenyador dins de la comunitat amb una proximitat que li permiti conèixer les necessitats i els problemes forma part del procés etnològic.

El paper que juga l’investigador en aquest tipus de recerca és molt actiu, ja que ha de conviure amb el grup social amb què treballa. És així com sense deixar el seu rol d’investigador, cal endinsar-se en la dinàmica social i cultural del grup esmentat per poder analitzar a profunditat el seu objecte d’estudi. Amb relació a això Hernández, Fernández i Baptista, (2010) expliquen:

“L’investigador normalment és un observador completament participant (conviu amb el grup o viu a la comunitat) i passa llargs períodes a l’ambient o camp. Ha d’anar convertint-se gradualment en un membre més d’aquest (…). Així mateix, utilitza diverses eines per recol·lectar les dades culturals: observació, entrevistes, grups d’enfocament, històries de vida, obtenció de documents, materials i artefactes (…). Va interpretant el que percep, sent i viu (…) (p. 504).”

KIT DE CAMP: UNA EINA D’INVESTIGACIÓ

Per entendre el significat de l’etnografía i el seu abast citarem a Rosana Guber amb La etnografía: método, campo y reflexividad; 

“Como un, método abierto de investigación en terreno donde caben las encuestas, las técnicas no directivas -fundamentalmente, la observación participante y las entrevistas no dirigidas— y la residencia prolongada con los sujetos de estudio, la etnografía es el conjunto de actividades que se suele designar como «trabajo de campo», y cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción “ (Guber, 2001, 7)

L’etnografía es un treball de documentació, anàlisis i reflexió. Guber ens fa entendre que per a arribar a compendre una comunitat i les seves necessitats es necessari formar part d’ella. El kit de camp o trabajo de campo segons Guber, es una eina d’investigació necessària per estudiar les comunitats.  

El objectiu del nostre kit de camp serà crear una eina que ens permeti documentar, analitzar i relfexionar sobre possibles necessitats de l’agrupació Comerç de Sant Cugat. A partir d’aqui seguirem un mètode d’investigació que es divideix en tres fases;

·Recollida d’informació desde un punt de vista extern i intern

·Interpretació de la informació

·Reflexió sobre possibles solucions de disseny

El nostre Kit de Camp estarà enfocat a recollir el màxim d’informació sobre el funcionament de l’agrupació, els seus participants, com es relacionen entre ells, com s’organitzen…etc. 

 

Obrir el disseny al Comerç de Sant Cugat

 

L’associació Sant Cugat comerç neix l’any 2012, de la voluntat de les associacions de comerciants dels diferents barris de Sant Cugat del Vallès existents prèviament, per crear una nova entitat que agrupi i englobi tot el comerç de la ciutat. Comerç Sant Cugat es una entitat sense ànim de lucre amb una imatge corporativa conjunta que ajuda a identificar als seus membres com establiments compromesos amb la ciutat. A causa de la pendèmia de la COVID-19, l’associació de comerç de Sant Cugat ha contribuït al desenvolupament econòmic i social de Sant Cugat del Vallès i els seus comerços adherits, creant un llaç d’unió entre ells i la ciutadania.

·Expectatives

L’associació de comerç de Sant Cugat agrupa mes de 250 establiments de diferents sectors i serveis; des de restauració fins a minoristes. El nostre repte serà aprofundir i compendre les necessitats de l’agrupació i buscar possibles solucions de disseny que puguin aportar millores a l’agrupació.

Pàgina web de l’agrupació:

https://www.santcugatcomerc.cat/cat/