Kit de Camp: Comerç de Sant Cugat

L’etnografia es un mètode de recerca central per conèixer i entendre el món des de un punt de vista de les seves relacions socials. És un mètode d’investigació qualitativa basat en la diversitat de les cultures. L’etnografia implica un aprenentatge pràctic i ajuda a conèixer la identitat d’una comunitat humana que es desenvolupa en un àmbit sociocultural concret.

“…la etnografía es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenó menos sociales desde la perspectiva de sus miembros…” Guber, Rosana. 2001

La etnografía adopta un paper molt imporant quan parlem del disseny centrat en les persones. Introduïr el dissenyador dins de la comunitat amb una proximitat que li permiti conèixer les necessitats i els problemes forma part del procés etnològic.

El paper que juga l’investigador en aquest tipus de recerca és molt actiu, ja que ha de conviure amb el grup social amb què treballa. És així com sense deixar el seu rol d’investigador, cal endinsar-se en la dinàmica social i cultural del grup esmentat per poder analitzar a profunditat el seu objecte d’estudi. Amb relació a això Hernández, Fernández i Baptista, (2010) expliquen:

“L’investigador normalment és un observador completament participant (conviu amb el grup o viu a la comunitat) i passa llargs períodes a l’ambient o camp. Ha d’anar convertint-se gradualment en un membre més d’aquest (…). Així mateix, utilitza diverses eines per recol·lectar les dades culturals: observació, entrevistes, grups d’enfocament, històries de vida, obtenció de documents, materials i artefactes (…). Va interpretant el que percep, sent i viu (…) (p. 504).”

KIT DE CAMP: UNA EINA D’INVESTIGACIÓ

Per entendre el significat de l’etnografía i el seu abast citarem a Rosana Guber amb La etnografía: método, campo y reflexividad; 

“Como un, método abierto de investigación en terreno donde caben las encuestas, las técnicas no directivas -fundamentalmente, la observación participante y las entrevistas no dirigidas— y la residencia prolongada con los sujetos de estudio, la etnografía es el conjunto de actividades que se suele designar como «trabajo de campo», y cuyo resultado se emplea como evidencia para la descripción “ (Guber, 2001, 7)

L’etnografía es un treball de documentació, anàlisis i reflexió. Guber ens fa entendre que per a arribar a compendre una comunitat i les seves necessitats es necessari formar part d’ella. El kit de camp o trabajo de campo segons Guber, es una eina d’investigació necessària per estudiar les comunitats.  

El objectiu del nostre kit de camp serà crear una eina que ens permeti documentar, analitzar i relfexionar sobre possibles necessitats de l’agrupació Comerç de Sant Cugat. A partir d’aqui seguirem un mètode d’investigació que es divideix en tres fases;

·Recollida d’informació desde un punt de vista extern i intern

·Interpretació de la informació

·Reflexió sobre possibles solucions de disseny

El nostre Kit de Camp estarà enfocat a recollir el màxim d’informació sobre el funcionament de l’agrupació, els seus participants, com es relacionen entre ells, com s’organitzen…etc. 

 

Deja una respuesta